Wykwalifikowana siła robocza dla budownictwa i przemysłu

Jak to robimy

W LF Services trzymamy się stałej procedury dotyczącej procesu zatrudniania pracowników tymczasowych. To oznacza, że proces zatrudniania jest dla pracodawcy tak prosty, jak tylko jest to możliwe. My zajmujemy się wszystkimi zadaniami administracyjnymi związanymi z zatrudnieniem pracowników tymczasowych, co zaoszczędza pracodawcy zużycia zasobów czasu i innych kwestii.

Klauzule Społeczne

Sprostanie wymogom różnorodnych zasad i wymogów socjalnych zwanych klauzulami społecznymi, stało się obecnie ważnym aspektem przy ogłaszaniu zamówień publicznych. Nasza firma proponuje rozwiązania typu “plug and play” które obejmują wszystkie aspekty związane z elementami CSR w Państwa projektach zapewniając wiarygodny i udokumentowany proces zgodnie z wytycznymi.

Jesteśmy członkiem CSR Europe

LF Services jest członkiem CSR Europe (Społeczna Odpowiedzialność Biznesu). Dzięki partnerstwu z CSR Europe, reprezentowanej w Dani przez Green Network, jesteśmy na etapie uzyskiwania certyfikatu Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. Oczekujemy, że proces ten potrwa do końca 2016 roku. Wówczas LF Services zostanie pierwszą duńską agencją pracy legitymującą się certyfikatem CSR Europe.