Vi gør tingene ordentligt

Om LF Services

LF Services er et vikarbureau, der letter jeres rekruttering ved at levere hele arbejdssjak og specifikke kompetenceprofiler inden for byggeri, service og industri.

Vores kunder efterspørger færdigheder til hjælp i store bygge og anlægsprojekter, veje, broer, tunneller, kontorbygninger, kommercielle bygninger, hospitaler mv. og efterspørger i særlig grad betonarbejdere, tømrere, elektrikere, svejsere, smede, jernbindere, kloakfolk, kranførere, maskinførere, gulvslibere samt gulvlæggere og vi har stor succes med at levere stabil og godt sammentømrede håndværkersjak.

Vi er også specialister i at hjælpe udsatte danske borgere ind på arbejdsmarkedet og hjælpe virksomheder med at opfylde deres sociale ansvar. Vi deltager ligeledes i kommunale projekter omkring integrering af flygtninge med håndværksmæssig baggrund. Desuden har vi vores eget rekrutteringsbureau og kompetencecenter i Polen.

LF Services giver jeres virksomhed den bredest mulige adgang til arbejdskraft. Vi kan formidle hele spektret fra hele arbejdssjak på flere hundrede personer til topkvalificerede specialister. Fra projektledere til lærlinge og ledige i beskæftigelsesforløb.

Vi har ressourcerne og kompetencerne til at hjælpe jer med at få det fulde udbytte ud af hele arbejdskraftreserven. Vi tilbyder desuden samarbejde omkring CSR og opfyldelse af de sociale klausuler, som i stigende grad er en del af krav fra ordregiverne.

En stærk CSR-partner

LF Services er partnervirksomhed i CSR Europe, som er det førende europæiske netværk for Corporate Social Responsibility (CSR) og forbinder mere end 10.000 virksomheder i 30 europæiske lande. CSR Europe samarbejder bl.a med EU Kommissionen omkring Europas fælles CSR strategi og lovgivning og er i Danmark repræsenteret ved Green Network.

Via vores partnerskab har vi adgang til uddannelse og kompetenceudvikling i CSR, og i december 2016 blev vi som det første vikarbureau i Danmark CSR-certificeret i ledelsessystemet e4 udviklet af Green Network. En ære som vi deler med kun få danske virksomheder.

Vi kan – f.eks. i tråd med sociale klausuler – levere en “fuld pakke” til et specifikt projekt med et antal udsatte borgere (ledige, handicappede eller flygtninge) med relevante kompetencer og tovholder/mentor, som kan varetage hele personale-delen og garantere et planmæssigt og dokumenterbart forløb. Vi hjælper også gerne med implementering af længerevarende eller permanente CSR-tiltag i jeres virksomhed.

Rigtig mange virksomheder ønsker at gøre en forskel ved bl.a at åbne arbejdspladsen for lærlinge, ledige og andre såkaldt udsatte borgere, og det bliver da også i stigende grad et krav i forbindelse med sociale klausuler. Men for mange virksomheder er det for stor en udfordring, fordi det kræver særlig viden og kompetencer. Når man vælger at benytte LF Services som CSR-partner er det dermed ikke et spørgsmål om at “købe sig fra” sit CSR-ansvar eller opfyldelsen af sociale klausuler, det er slet og ret et spørgsmål om at sætte de rette folk og kompetenceprofiler på opgaven.

Kompetencecenter i Polen

Danmark er i den heldige – eller uheldige – situation, at vi slet og ret ikke har tilstrækkelig med arbejdskraft inden for landets grænser. LF Services har valgt som en del af vores vikarservice at tage den udfordring op og kigge fremadrettet og derfor oprettet en afdeling i Polen, hvor vi udfører rekruttering og test af polske håndværkere. Det kan lyde hårdt, at vi tester folk, men vi har erfaring for, at faglige kompetencer ofte tolkes forskelligt fra land til land, og flere danske virksomheder har haft skuffende oplevelser med udenlandsk arbejdskraft, også fra Polen.

Derfor nøjes vi ikke med blot at rekruttere vores vikarer fra Polen. Efter ansættelsesproceduren gennemfører vi en kompetenceprøvning af vores medarbejdere for at sikre, at de har de relevante  kvalifikationer og på tilstrækkeligt højt niveau. Det er ikke blot et hensyn til jeres virksomhed, som har brug for arbejdskraften, det er i lige så høj grad et hensyn til vores polske medarbejdere. Vi ønsker ikke at medvirke til bristede drømme om et arbejdsliv i Danmark, uanset om det er kort- eller langvarigt. Vores succes som vikarbureau bygger bl.a. på, at vi prioriterer at have glade medarbejdere, vikarer og arbejdssjak uanset hvor i organisationen, de befinder sig.

Historie

LF Services blev etableret i 2016 og er et søsterselskab til vagtselskabet LF Vagt, der blev stiftet i 2011 og løser en række opgaver indenfor vagt og sikkerhed. LF Vagt har i mange år praktiseret forretningsfokuseret samfundsansvar eller Corporate Social Responsibility (CSR), som er den internationale betegnelse.

LF Vagt har i den forbindelse opbygget stor erfaring med inkludering af udsatte grupper på arbejdsmarkedet samt udviklet særlige sikkerhedsydelser tilpasset det sociale område. En viden som i høj grad kommer LF Services til gode, ligesom de erfaringer og særlige kompetencer, der rummes i LF Services videndeles med kollegerne i LF Vagt.

Derudover har LF Vagt årelang erfaring med vilkår, procedurer og arbejdsgange på byggepladser overalt i Danmark. Det er erfaringerne gennem disse mange år, som i stigende grad har gjort det klart for os, at der er brug for et vikarbureau, der er i stand til at udvide begrebet vikarservice til også at omfatte opfyldelsen af sociale klausuler og dermed inkludere en større arbejdskraftreserve i vores grundlag for rekruttering.

sbp-certifikat-lf-services

Kontakt os

Kontakt os på telefon eller benyt nedenstående kontaktformular.

Kontakt LF Services

Dit navn (skal udfyldes)

Din e-mail (skal udfyldes)

Emne

Din besked